De Docentenbank is sinds 1987 intermediair voor het onderwijs in Nederland. Dagelijks komen via ons docenten, onderwijsondersteunend personeel (OOP), directeuren, schoolmanagers en coƶrdinatoren aan een nieuwe functie. De Docentenbank biedt banen aan in het gehele onderwijsveld in het gehele land.

Hoe vindt u nieuwe werknemers via de Docentenbank?

  • Plaats uw vacature(s) op onze website.

Wij bieden scholen de mogelijkheid hun vacatures openbaar te maken op onze website. Uw vacature wordt in onze mailing aan potentiƫle kandidaten meegenomen. Zij kunnen zelf besluiten u te benaderen.

  • Zoek zelf kandidaten voor uw vacature(s) in ons bestand.

U kunt ook zelf kandidaten selecteren uit ons bestand. Om deze vervolgens uit te nodigen voor sollicitatiegesprekken.

De school betaalt alleen voor het plaatsen van de vacature en voor het desgewenst inzien van de profielen. Indien er een benoeming plaatsvindt, dan geschiedt dat kosteloos.

De spelregels zijn simpel.

  1. U betaalt voor het plaatsen van een vacature.
  2. Kandidaten solliciteren rechtstreeks bij u. De Docentenbank zit daar niet tussen.

Als u heeft gekozen voor de optie zelf in ons kandidatenbestand te zoeken, dan zijn er aanvullende spelregels ter bescherming van de privacy van de kandidaten.

  1. U krijgt na betaling discrete profielen te zien, waarin de belangrijkste gegevens staan vermeld. Wij adviseren kandidaten dit profiel zo compleet en duidelijk mogelijk in te vullen zodat hun kans om te worden gezien optimaal is.
  2. Als een profiel u geschikt lijkt voor de vacature dan:
    • kunt u het cv en eventuele andere gegevens van deze kandidaat bij de Docentenbank opvragen
    • stuurt de Docentenbank direct een mail aan de betreffende kandidaat. Nadat deze akkoord heeft gegeven ontvangt u het cv en eventuele andere gegevens.

Als het contact tot stand is gekomen dan is het verder aan u (en de kandidaat) om tot mooie afspraken te komen.

stock