U kunt ook bij ons terecht voor de bemiddeling van kandidaten op flexibele basis en payrolling. Voor de flexibele contracten werken wij nauw samen met PDZ Uitzendbureau. PDZ Uitzendbureau is een ABU-gecertificeerd met meer dan 30 jaar ervaring in de flexibele arbeidsmarkt. Afspraken over de arbeidsvoorwaarden (salaris e.d.) komen in overleg tussen de school en de kandidaat tot stand. De arbeidsvoorwaarden zijn afhankelijk van de ervaring die de kandidaat meebrengt en de mogelijkheden die de school heeft. De CAO voor het VO, BVE of HBO wordt meestal gehanteerd.

Uitzenden

Uitzenden is het ter beschikking stellen van een arbeidskracht aan een opdrachtgever op flexibele basis. Het aantal te werken uur per week kan fluctueren en de uitzendperiode mag, maar hoeft niet, van te voren worden vastgelegd. U betaalt alleen voor de daadwerkelijk gewerkte uren.

De inleentermijn bedraagt 650 gewerkte klokuren. Mocht u binnen deze termijn zelf de docent in dienst nemen, dan is dit uiteraard mogelijk. Wij brengen dan een aangepaste bemiddelingsvergoeding in rekening.

Payrolling

Payroll ook wel payrolling genoemd betreft het uitbesteden van het werkgeverschap. De school werft en selecteert zelf de medewerker (docent). De medewerker komt in loondienst van PDZ Uitzendbureau. Dit betekent dat u de gehele loon-, arbo-, en personeelsadministratie en de daarbij behorende verplichtingen en financiële risico’s uit handen geeft aan PDZ Uitzendbureau.

Outplacement

Voor outplacementprocedures schakelen scholen de Docentenbank in.
In deze trajecten gaan wij actief op zoek naar een passende nieuwe, zoveel mogelijk gelijkwaardige werkkring voor de kandidaat (docent of staf/onderwijsondersteunend). Wij maken daarbij gebruik van ons grote netwerk van scholen en aan onderwijs verwante organisaties.  Onze focus is een geslaagd outplacement tegen lage kosten voor de opdrachtgever. Wij garanderen u dat uw opdracht kwalitatief hoogwaardige aandacht krijgt zodat de kandidaat een optimale kans op een andere baan vindt. Transparant en resultaatgericht. U weet precies waar u aan toe bent.