Deze site wordt onderhouden door de Docentenbank. Er worden geen garanties gegeven op het goed functioneren van deze site, noch op de informatie of inhoud van deze site. Volledig toegestaan door toepasselijk recht, verwerpt de Docentenbank elke garantie, extern of ingesloten, inclusief maar niet beperkt tot, vooronderstelde garanties van toepasselijkheid voor een bepaald doel. de Docentenbank is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen of beschadigingen, in welke vorm dan ook, die voortkomen uit het gebruik van deze site, inclusief maar niet beperkt tot directe, indirecte, incidentele gebeurtenissen en daaruit volgende beschadigingen.

Privacy

Geen enkele informatie, verschaft door een bezoeker, zal ooit gebruikt worden voor andere doeleinden dan voor het verzenden van informatie of een product waar de bezoeker om gevraagd heeft. Elke informatie, verschaft door een bezoeker, zal op aanvraag zo snel mogelijk verwijderd worden van onze computer(s). Elke informatie, verschaft door een bezoeker, wordt beschouwd als vertrouwelijk.

Reglementen

Voordat u gebruik maakt van de Docentenbank dient u kennis te hebben genomen van de onderstaande reglementen. De registratie van persoonsgegevens is gemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens.

1. De kandidaat reageert met oprechte interesse op de vacatures bij de Docentenbank.
2. Wanneer u op een vacature reageert wordt uw volledige profiel (NAW-gegevens, CV, foto, aanvullende informatie) aan de betreffende school getoond.
3. Het laten registreren bij de Docentenbank is geheel vrijblijvend. Het voordeel van het registreren is dat bij een herhalingsbezoek de gegevens eenvoudig kunnen worden opgevraagd, zodat er niet opnieuw een profiel hoeft te worden aangemaakt.
4. Kandidaten en opdrachtgevers kunnen via de website hun gegevens zelf gemakkelijk wijzigen. De geregistreerde is verantwoordelijk voor het actueel houden van deze gegevens.
5. Een opdrachtgever mag de gegevens van de kandidaten alleen gebruiken voor de eigen vacature.
6. De Docentenbank is niet verantwoordelijk voor het gebruik van de gegevens van de kandidaten die aan een opdrachtgever wordt verstrekt.
7. De Docentenbank is niet verantwoordelijk voor de afhandeling van reacties door opdrachtgevers van de Docentenbank.

8. Opdrachtgevers zijn ermee bekend dat zij zorgvuldig dienen om te gaan met de gegevens en de afhandeling.

9. Kandidaten kunnen vrijblijvend aangeven op de hoogte te worden gebracht van vacatures die aan hun profiel voldoen door het instellen van een of meer alerts.

10. De Docentenbank zal in zoverre beveiliging op de gegevens aanbrengen dat deze voor derden niet eenvoudig toegankelijk zijn.
11. Opdrachtgevers dienen de gegevens van kandidaten zorgvuldig te behandelen en mogen deze onder geen beding doorspelen aan derden.
12. Het is niet toegestaan informatie van de website voor andere doeleinden te gebruiken, openbaar te maken of te verveelvoudigen zonder schriftelijke toestemming van de Docentenbank.

Copyright

Alle interface content op deze site, zoals tekst, site graphics, logo’s, icoontjes, afbeeldingen en animaties, is eigendom van de Docentenbank en beschermd door zowel Nederlands als internationaal copyright. Het is verboden de geplaatste content te reproduceren, wijzigen, verkopen, overdragen, opnieuw publiceren, ten toon spreiden of vertonen.