Overview

Het Regio College verzorgt beroepsonderwijs en educatie aan circa 6000 studenten. Het Regio College ontwikkelt in partnerschap met de regionale omgeving uitdagende en effectieve beroepsopleidingen en taaltrajecten. De studenten worden begeleid bij het ontwikkelen van hun talenten en het nemen van verantwoordelijkheid voor hun leerproces. De (beroeps)praktijk heeft in het leren een centrale plaats. Voor de ruim 500 medewerkers zijn hart voor studenten, klantgerichtheid en resultaatgerichtheid belangrijke kwaliteiten .

De student eigenaar van zijn leerproces en de praktijk als toetssteen: dat zijn de twee pijlers van de onderwijsvisie van het Regio College. Nieuw onderwijs veronderstelt een nauwe verbinding tussen school en werkveld. De opleidingen ontwikkelen in toenemende mate (delen van) het onderwijsprogramma met en bij bedrijven en organisaties in het werkveld waar zij leerlingen voor opleiden.

De school voor Techniek & ICT is voor het team ICT i.v.m. ziektevervanging per zo spoedig mogelijk tot het einde van het schooljaar op zoek naar een:

 (Senior) docent ICT – 0,8 fte

Je werk

Als docent werk je samen met een team collega’s aan de ontwikkeling en vernieuwing van het (beroeps)onderwijs dat is afgestemd op de praktijk. Het is jouw taak het onderwijs (voorbereiding, uitvoering, toetsing en evaluatie), dat is afgestemd op de leerbehoeftes van de studenten, te verzorgen. Aan onze studenten geef je les in operating systems (Windows Server 2012 en/of Linux) en Cisco/Netwerken en begeleid je projecten op het gebied van ICT-Beheer. 

Daarnaast begeleid je individuele studenten en groepen in hun leerproces, waarbij coachen en stimuleren belangrijke aspecten zijn. Zelf vormgeven aan het onderwijs doe je ook door het ontwikkelen van leermiddelen, lesmateriaal, modulen en andere delen van het curriculum. 

Wij zoeken

Je hebt een tweedegraads docentbevoegdheid of je bent bevoegd op basis van een Pedagogisch didactisch getuigschrift mbo. Je hebt aantoonbaar kennis van en ervaring met nieuwe onderwijsconcepten. Je kunt een vertaalslag maken van het eigen vak naar de beroepen waarvoor de studenten worden opgeleid. Je hebt het vermogen om met mbo-studenten op ieder niveau verbinding te maken en een goed leerklimaat te scheppen. Het opzetten van leerplannen en inspelen op veranderende onderwijsvragen vergen creativiteit en aanpassingsvermogen. Omdat er vakoverstijgend gewerkt wordt is samenwerken van groot belang.   

Wij bieden

Een tijdelijke aanstelling tot het einde van het schooljaar. Inschaling is afhankelijk van de relevante kennis en ervaring die je meebrengt en is conform de cao mbo schaal LB (als docent max. € 4019) of schaal LC (als seniordocent max. € 4553).

Informatie

Voor meer informatie verwijzen wij u door naar onze website: https://www.regiocollege.nl/over-het-regio-college/werken-bij-het-regio-college

  • Brinnummer: 25RA
  • Contactpersoon: De heer J. Koomen